doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.

Telephone number : +420 2 2435 2291

E-mail : bortelr@fel.cvut.cz

Department : Departmnet of Circuit Theory

Room : FEL / Technická 2, 166 27 Praha 6 / B2-523

CTU role : associate professor - Department of Circuit Theory

Personal page :

Link to a detailed curriculum vitae

Education and Qualification

Habilitation: FEE CTU in Prague (2017)
Ph.D.: FEE CTU in Prague (2010)
Master of Science: FEE CTU in Prague (2005)

Teaching

Research Interests

 • Digital signal processing
  • biological signal processing (coherence analysis, spatial filtering, independent component analysis, forward and inverse task in EEG, classification of emotions from physiological signals)
  • beamforming (RF and acoustic signals)
 • Development of biomedical instrumentation
  • monitoring of organ transplants
  • robust brain signal measurement
  • microwave ablation
 • RFID Technologies
  • Methods and devices for RFID tag localization

Grants

Research Grants

 • Research grant AZV 16-34134A — System for continuous early postoperative monitoring of kidney graft blood perfusion (2016-2019)
 • Research grant GAČR P102/11/P109 — Spatial filtering techniques for high density electroencephalographic recordings (2011-2013)
 • Research grant VG20132015125 — RFID Locator (2013-2015)
 • Research grant GAČR 16-07690S — Dynamics of cognitive processes related to the use of spatial navigation referential frames (2016-2018)
 • Research grant Eureka ID 7592 — RFID technology in logistic networks of automotive industry (2013-2016)
 • Institutional research plan MSM6840770012 — Transdisciplinary research in the field of biomedical engineering II (2005-2010);
 • Research grant GD102/03/H085 — Analysis and modeling biomedical and speech signals (2003-2007);
 • Research grant OSCLEVER20071 — SEARCHING — Research of novel methods and means of searching of wounded and injured (2007-2009).

Non Research Grants

 • Grant MŠMT – projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) 2314F3a — Aktivní elektroencefalografické elektrody pro výuku zpracování biologických signálu (Active electroencephalographic electrodes for teaching of biological signal processing; 2010)
 • Grant MŠMT – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) 2461F3a – Podpora výuky zpracování biologických signálů pomocí systémů pro měření srdeční a elektrodermální aktivity (Heart and electrodermal activity measurement system for teaching of biological signal processing; 2012)
 • Grant MŠMT – projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) 2562 – Pracoviště pro rychlou a efektivní výrobu prototypových dílů (Rapid prototyping laboratory; 2011).

Cooperation with Industrial, Research and Medical Institutions

Industry

 • Mindmetic Ltd.
 • EM Microelectronics
 • ASICentrum s.r.o.
 • AŽD
 • Radiokomunikace s.r.o.

Research and Medical Institutions

 • Kansas State University
 • Charles University
 • Institute for Clinical and Experimental Medicine
 • Motol University Hospital

2018

Články v časopisech WoS

ŠEBEK, J., R. BORTEL a P. SOVKA. Suppression of overlearning in independent component analysis used for removal of muscular artifacts from electroencephalographic records. PLoS ONE. 2018, 13(8), ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0201900. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201900

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Mechanický systém pro uchycení měřicí sondy pro monitorování transplantovaných orgánů. Původci: R. BORTEL et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 32070. 2018-09-18. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032070.pdf

České vysoké učení technické v Praze. Systém pro uchycení měřicí sondy pro monitorování transplantovaných orgánů. Původci: R. BORTEL et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 32069. 2018-09-18. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032069.pdf

2017

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Systém monitorování krevního zásobování transplantovaného orgánu. Původci: R. BORTEL et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 31012. 2017-09-12. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10331720&lan=cs&s_majs=&s_puvo=bortel&s_naze=&s_anot=

2015

Články v ostatních periodikách

ŠEBEK, J. a R. BORTEL. NEW ALGORITHM FOR EEG AND EMG SEPARATION. Lékař a technika. 2015, 45(2), 43-47. ISSN 0301-5491.

Výzkumné zprávy

BORTEL, R. System pre meranie polygrafickych zaznamov. [Výzkumná zpráva] 2015.2019

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A

2018

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A

2017

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A

2016

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A