doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.

Telefon : +420 2 2435 2291

E-mail : bortelr@fel.cvut.cz

Pracoviště : Fakulta elektrotechnická / katedra teorie obvodů

Místnost : FEL / Technická 2, 166 27 Praha 6 / B2-523

Pozice na ČVUT : docent - Katedra teorie obvodů / FEL

Osobní stránka :

Odkaz na podrobný profesný životopis

Vzdělání a kvalifikace

Docent: FEL ČVUT v Praze, Teoretická elektrotechnika, 2017
Ph.D.: FEL ČVUT v Praze, Teoretická elektrotechnika, 2010
Ing.: FEL ČVUT v Praze, Elektrotechnika a informatika, 2005

Výuka

Věda a výzkum

 • Číslicové zpracování signálů
  • zpracování biologických signálů (koherenční analýza, prostorová filtrace, analýza nezavislých komponent s aplikacemi především na mozkové signály, dopřední a inverzní úloha v EEG, klasifikace emocí na základě fyziologických signálů)
  • beamforming (jak pro vysokofrekvenční, tak pro akustické signály)
 • Vývoj biomedicínských zařízení
  • monitorace transplantovaných orgánů
  • robustní měření mozkových signálů
  • mikrovlnná ablace
 • RFID technologie
  • metody a zařízení pro lokalizaci RFID tagů

Grantová činnost

Výzkumné granty

 • AZV 16-34134A – Systém pro kontinuální monitoraci perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období (2016-2019)
 • GAČR P102/11/P109 – Techniky prostorové filtrace pro elektroencefalografické záznamy s vysokou hustotou elektrod (2011-2013)
 • GAČR 16-07690S – Dynamika kognitivních procesů při použití prostorových navigačních rámců (2016-2018)
 • VG20132015125 – RFID Lokalizátor (2013-2015)
 • Eureka ID 7592 – RFID technology in logistic networks of automotive industry (2013-2016)
 • MSM6840770012 – Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II (2005-2010)
 • GD102/03/H085 – Modelování biologických a řečových signálů (2003-2007)
 • OSCLEVER20071 – VyhledáváníVýzkum nových metod a prostředků vyhledávání raněných a zasažených (2007-2009)

Granty MŠMT

 • FRVŠ 2314F3a – Aktivní elektroencefalografické elektrody pro výuku zpracování biologických signálu (2010)
 • FRVŠ 2461F3a – Podpora výuky zpracování biologických signálů pomocí systémů pro měření srdeční a elektrodermální aktivity (2012)
 • FRVŠ 2562 – Pracoviště pro rychlou a efektivní výrobu prototypových dílů (2011)

Spolupráce

Spolupráce s průmyslem

 • EM Microelectronic
 • Mindmetic Ltd.
 • ASICentrum, s.r.o.
 • Radiokomunikace s.r.o.
 • AŽD Praha.

Spolupráce s výzkumnými institucemi a zdravotnickými zařízeními

 • Kansas State University
 • Univerzita Karlova
 • Institut klinické a experimentální medicíny
 • Fakultní nemocnice v Motole

 

2018

Články v časopisech WoS

ŠEBEK, J., R. BORTEL a P. SOVKA. Suppression of overlearning in independent component analysis used for removal of muscular artifacts from electroencephalographic records. PLoS ONE. 2018, 13(8), ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0201900. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201900

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Mechanický systém pro uchycení měřicí sondy pro monitorování transplantovaných orgánů. Původci: R. BORTEL et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 32070. 2018-09-18. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032070.pdf

České vysoké učení technické v Praze. Systém pro uchycení měřicí sondy pro monitorování transplantovaných orgánů. Původci: R. BORTEL et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 32069. 2018-09-18. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032069.pdf

2017

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Systém monitorování krevního zásobování transplantovaného orgánu. Původci: R. BORTEL et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 31012. 2017-09-12. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10331720&lan=cs&s_majs=&s_puvo=bortel&s_naze=&s_anot=

2015

Články v ostatních periodikách

ŠEBEK, J. a R. BORTEL. NEW ALGORITHM FOR EEG AND EMG SEPARATION. Lékař a technika. 2015, 45(2), 43-47. ISSN 0301-5491.

Výzkumné zprávy

BORTEL, R. System pre meranie polygrafickych zaznamov. [Výzkumná zpráva] 2015.2019

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A

2018

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A

2017

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A

2016

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A