doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.

Místnost: B2-523, Technická 2, 166 27 Praha 6
e-mail: bortelr@fel.cvut.cz
Tel.: +420-224352291
ORCID: 0000-0002-6013-4348
Pozice na ČVUT: docent, vedoucí katedry teorie obvodů

Výuka

 • Signály systémy a inference (B3B31SSI) – moodle
 • Signal theory (BE5B31TES) – moodle
 • Elektrické pole a obvody (A8B17EFC) – pripravovaný kurz

Výzkum/Vývoj

Vývoj biomedicínských zařízení
 • Vývoj implantátů pro měření transplantovaných orgánů a jejich náhrad
 • Vývoj systémů pro měření mozkových signálů
 • Mikrovlnná ablace
Zpracování biologických signálů
 • Zpracování mozkových signálů

Grantová činnost

Aktuálne řešené granty
 • TAČR FW10010514 – T-FLOW Systém pro telemetrické sledování a měření průtoku krve cévní protézou (spoluřešitel)
V minulosti řešené granty
 • EF16_019/0000765 – Výzkumné centrum informatiky (člen řešitelského kolektivu)
 • AZV 16-34134A – Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časné pooperačním období (spoluřešitel)
 • GAČR 16-07690S – Dynamika kognitivních procesů při použití prostorových navigačních referenčních rámců (člen řešitelského kolektivu)
 • Eureka ID 7592 – RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu
 • VG20132015125 – RFID lokalizátor
 • GAČR P102/11/P109 – Techniky prostorové filtrace pro elektroencefalografické záznamy s vysokou hustotou elektrod (hlavní řešitel)
 • OSCLEVER 20071 – Vyhledávání – výzkum nových metod a prostředků vyhledávání raněných a zasažených (člen řešitelského kolektivu)
 • GAČR GD102/03/H085 – Modelování biologických a řečových signálů (nejmenovaný člen)
 • Výzkumný záměr MSM6840770012 – Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II (člen řešitelského kolektivu)