Hlavní stránka

K13131 – Katedra teorie obvodů

logo

Katedra teorie obvodů je součástí Fakulty elektrotechnické (FEL), jedné z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT v Praze). Katedra byla založena v roce 1970 s cílem soustředit a nově profilovat společný základ výuky teorie obvodů pro všechny slaboproudé obory studia.

Katedra zajišťuje výuku předmětů v bakalářské, inženýrské i doktorské studijní etapě. Jedná se jak o základní předměty teorie obvodů, tak návazné a specializované předměty různých zaměření. Jejich cílem je nabídnout studentům komplexní výukový program od základních znalostí po úzce zaměřené disciplíny související především s výzkumem prováděným na katedře. Pedagogické činnosti katedry je věnována samostatná sekce výuka.

V oblasti výzkumu se katedra zabývá problematikou číslicového zpracování signálů se zaměřením na zpracování řeči a biosignálů včetně implementace algoritmů těchto úloh pomocí signálových procesorů a hradlových polí. Výzkum je rovněž zaměřen na návrh moderních integrovatelných analogových spojitě i diskrétně pracujících obvodů v napěťovém i proudovém režimu pro aplikace v systémech pro přenos a zpracování signálů. Další výzkumnou oblastí je teorie a aplikace měření magnetických materiálů. Výsledky výzkumu jsou využívány v praxi včetně průmyslových realizací.

Katedra spolupracuje s tuzemskými i zahraničními univerzitami, výzkumnými ústavy a firmami v oblasti vědy a výzkumu, například FEE a FIT VUT Brno, UNOB Brno, TU Liberec, ŽU v Žilině, FF a LF University Karlovy v Praze, FEL ZČU Plzeň, FEI STU Bratislava, Fonetický ústav SAV Bratislava, ÚRE AVČR, CertiCon a.s., ASICentrum s.r.o., ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., VPFM a.s. Frýdek-Místek, ITS Benda s.r.o. Frýdek-Místek, LAAS Toulouse Francie, Université Paul Sabatier v Toulouse Francie, DSP Spirit Corporation, Moskva, IDIAP Martigny Švýcarsko, Skupina zpracování řeči v Siemens AG, Mnichov.


Videoprezentace katedry v rozlišení 720×576 bodů ke stažení (110 MB), v rozlišení 320×240 bodů ke stažení (49 MB).

Print Friendly